Browsing: Sing my song

Nhạc builinh-6
0

(8Vbiz) – Xuất hiện với vẻ ngoài cá tính tại Sing My Song – Bài Hát Hay Nhất, Bùi Linh (Linh Buzi), 25 tuổi đến từ Hà Nội là một nét chấm phá thú vị cho cuộc thi này.