Browsing: Phim

Phim 1
0

(8vbiz) – Hồng Ánh là diễn viên nổi tiếng trong làng điện ảnh nhưng lại là tay ngang trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất phim. Với chị, trong cuộc chơi nhiều thử thách này, được làm phim và làm việc với những người cùng chí hướng quan trọng hơn mục đích kinh doanh.

Phim q
0

(8Vbiz) – Nếu không có cơ chế, chính sách hợp lý, chúng ta sẽ đánh mất thị trường vào tay các doanh nghiệp nước ngoài và khả năng định hướng phát triển điện ảnh của nhà nước sẽ không còn

1 229 230 231 232 233 254