Browsing: Nhạc

Nhạc 3
0

(8Vbiz) – Lần đầu, giọng ca Quy Nhơn chia sẻ tháng ngày mới vào Sài Gòn lập nghiệp với ba bộ quần áo và chiếc xe máy cà tàng. 4 năm xa nhà là 4 năm anh khóc hết nước mắt vì cô đơn, buồn tủi.

1 249 250 251 252 253 279