Browsing: Cưới

Cưới 1
0

(8vbiz) – Thật ra là tôi mồ côi cha từ nhỏ còn anh Bình mồ côi mẹ 5-6 năm nay nên tôi hiểu cảm giác mất một nửa. Ngày đám hỏi là ngày tôi có một người cha còn anh Bình có thêm một người mẹ.

1 2 3 4 5 25