Author Nam

Nhạc 1
0

(8Vbiz) – “Những ai làm việc với Mỹ Tâm rồi thì mới biết, Mỹ Tâm cực kỳ chính nhân quân tử, có thể nói tính cách của Mỹ Tâm khá giống Hồ Ngọc Hà”, một người từng làm việc với Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà nhận xét.

1 733 734 735 736 737 774